• biuro@ellux-projekt.pl
  • +48 695-192-625

PROJEKTY INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH

Instalacje oświetlenia:

– oświetlenie miejsc pracy,

– oświetlenie awaryjne,

– oświetlenie terenu,

– oświetlenie hal przemysłowych,

– oświetlenie pomieszczeń biurowych, administracyjnych, technicznych.

Instalacje gniazd wtykowych i siły:

– budownictwo mieszkaniowe,

– przemysł,

– instalacje odgromowe, instalacje uziemiające, instalacje przeciwprzepięciowe.

Sieci elektryczne:

– budowa i wyposażenie stacji transformatorowych,

– rozdzielni sieciowych i GPZ,

– linie kablowe i napowietrznych SN, WN, i nn,

– oświetlenia stadionów, boisk, terenów otwartych, parkingów i dróg,

– budowy i przebudowy sieci, przyłączy energetycznych,

– przyłączenie elektrowni wiatrowych do sieci przesyłowej.