• biuro@ellux-projekt.pl
  • +48 695-192-625

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

PRZYŁĄCZA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

 

Jednym z najbardziej istotnych elementów działania obiektów przemysłowych oraz farm wiatrowych jest ich sposób przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kraju. Ze względu na skomplikowanie techniczne, formalne i uzgodnieniowe procesu podłączenia jest to jednocześnie najbardziej  uciążliwy etap realizacji inwestycji.

Koniecznym więc stała się specjalizacja EL-LUX Projekt również w tej dziedzinie. Bazując na zdobytym doświadczeniu oferujemy kompleksową realizację projektów budowy stacji i rozdzielni elektroenergetycznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

Zakres usług:

– projektowanie stacji WN i SN w branży elektrycznej, architektonicznej i konstrukcyjnej,
– modernizacja stacji i rozdzielni elektroenergetycznej,
– automatyka oraz systemy sterowania i nadzoru stacji,
– uzgodnienia i autorski nadzór projektowy,
– doradztwo w zakresie uzyskiwania warunków i umów przyłączeniowych,
– analiza i doradztwo w zakresie ekspertyz wpływu przyłączenia na sieć elektroenergetyczną kraju.