• biuro@ellux-projekt.pl
  • +48 695-192-625

ENERGETYKA WIATROWA - FARMY WIATROWE

EL-LUX Projekt specjalizuje się w dziedzinie problematyki energetyki wiatrowej – projektowanie farm wiatrowych od kilku do kilkudziesięciu MW w różnych częściach kraju. Posiadając długoletnie doświadczenie w branży projektowej realizujemy projekty z zakresu infrastruktury farm wiatrowych oraz podłączenia farm wiatrowych do istniejących i nowo budowanych sieci elektroenergetycznych.

Usługi EL-LUX można podzielić na:

– doradztwo w procesie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
– uzyskanie wytycznych oraz wykonanie ekspertyzy wpływu na sieć elektroenergetyczną,
– doradztwo w zakresie przygotowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, mpzp, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– wykonanie wszystkich projektów technicznych i uzgodnień dla inwestycji, w tym projekt zagospodarowania terenu,
– projekt dróg dojazdowych,
– projekt konstrukcji fundamentów elektrowni wiatrowych i aparatury GPZ,
– projekt sieci elektroenergetycznej GPZ i przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej,
– projekt infrastruktury SN i systemów kontrolno-sterujących na terenie farmy.

Zakres usług może obejmować dodatkowo:

  • – uzyskanie podkładów geodezyjnych do projektowania (mapy do celów projektowych),
    – opracowanie wytycznych dla badań geologicznych oraz ich wykonanie,
  • – opracowanie projektu koncepcyjnego inwestycji,
    – uzyskanie warunków technicznych dla inwestycji,
    – uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektowych.