• biuro@ellux-projekt.pl
  • +48 695-192-625

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Oferujemy profesjonalne wykonanie pomiarów oraz przeglądów instalacji elektrycznych w zakresie:

– pomiarów okresowych,
– pomiarów odbiorczych.

 

Wykonujemy pomiary:

– pętli zwarcia,
– czasu oraz prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych RCD,
– rezystancji uziemienia roboczego, ochronnego, odgromowego,
– ciągłości przewodów ochronnych, wyrównawczych, uziemiających,
– rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych oraz 3-fazowych.

 

Przeprowadzamy sprawdzanie instalacji elektrycznych w zakresie:

– zgodności wykonania z projektem,
– zgodności wykonania z przepisami.

 

Dokonujemy także oceny skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.